Ana Sayfa | English


Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ahmet Yesevi Üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Tarihçe:

Hacettepe Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 2011 Yılının Mayıs ayında karşılıklı bir işbirliği protokolü imzalamışlardır. Bu protokol çerçevesinde üniversiteler, dönüşümlü olarak her yıl bir bilimsel toplantı gerçekleştireceklerdir. Aynı yıl Aralık ayında bir araya gelen üniversite yetkilileri Hacettepe Üniversitesi'nden Prof.Dr. Ahmet Burçin Yereli'nin önerisi üzerine Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni de bu sürece dâhil ederek daha geniş kapsamlı bir Avrasya Sosyal Bilimler Forumu gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır.

İlki 2012 yılında gerçekleştirilecek olan Avrasya Sosyal Bilimler Forumu (ASBF'12)'nin ev sahipliğini Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi yapacaktır. 18–21 Ekim tarihleri arasında Bakü'de gerçekleştirilecek olan Forumun ana teması "Dünya Ekonomisinin Gelişim Paradigması: Piyasa ve Ötesi" şeklinde belirlenmiştir.

Forumda Türk Dillerinde, İngilizce ve Rusça olarak bildiri sunumu yapılabilecektir. Yapılacak sunumların özetleri ve sunumların ardından yapılan tartışma ve katkılara bağlı olarak düzeltilmiş son metinler Bildiri Kitabı olarak basılacaktır.

Mart 03, 2012