Ana Sayfa | English


Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ahmet Yesevi Üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Foruma Katılım Koşulları

Türkçe ve İngilizce olarak herbiri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde özetler, türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 31/07/2012 ye kadar maliye@hacettepe.edu.tr Microsoft Word Belgesi olarak gönderilmiş olmalıdır