Ana Sayfa | English


Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ahmet Yesevi Üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Oturum Başlıkları:

  1. Küresel Ekonomik Gelişimin Teorik Analizi: Sorunlar, Yaklaşımlar
  2. Yeni Paradigmaya Geçişin Mantıksal Temelleri (Postmodernist Düzlemde)
  3. Küresel Ekonomik Gelişim: Hız-Düzey İkilemi
  4. Üretimin Eşgüdümünde (Koordinasyonunda) Piyasa: Vaadler, Gerçekler
  5. Uluslararası İşbölümünü Belirleyen Dinamikler: Değişenler Değişmeyenler
  6. Yapılar Ve Özneler: Para Ve Finans; Ticaret; Emek; Üretim
  7. İdeoloji Ve Ekonomi-Politik
  8. Kurumsalcılığın Ve Talep Eksenli İktisat Politikalarının Ötesi?